Agrozootehnie
Avicarvil | Abator păsări 13.500 capete/ora
jud. Vâlcea, comuna Frâncesti | P+1E | 19,500mp | Proiectant General | 2020 | in curs de autorizare