Ce facem
  • proiectare clădiri civile, industriale, agricole, tehnologice și de orice altă categorie; proiectare clădiri noi și intervenții pe clădiri existente
  • asistența în întocmirea temelor de proiectare complexe
  • planuri urbanistice zonale și de detaliu (PUZ și PUD)
  • consultanța tehnică de specialitate
  • management de proiect
  • proiecte pentru toate specialitățile: arhitectură, structură de rezistență, instalații clădiri (termice și ventilații, sanitare și stingere incendiu, electrice, curenți slabi) instalații tehnologice (frig, aer comprimat, abur, gaze diverse, etc.), drumuri și platforme și altele. Proiectele de arhitectură și de rezistentă se întocmesc de către echipa noastră, în sistem BIM de nivel 3, utilizând Nemetschek Allplan. Restul proiectelor se întocmesc de către parteneri de încredere.
  • servicii de consultanță pre-proiectare privitoare la oportunitățile unor investiții din punctul de vedere al proiectării și construirii
  • obținerea aprobărilor necesare construirii - certificat de urbanism, avize și autorizație de construire
  • proiecte pentru toate fazele de proiectare, de la studii de prefezabilitate și de fezabilitate, trecând prin proiecte pentru autorizare (DTAC) până la proiecte tehnice (PTh) + detalii de execuție (DDE) + antemăsurători + caiete de sarcini (CS)
  • servicii post-proiectare de urmărire a asigurării calității la execuție – prezența la șantier la fazele determinante, prezența regulată și prezența de urgentă.

Clienții noștri