Ce facem

A. One stop design – furnizor de servicii de proiectare pentru toate fazele si pentru toate specialitățile de proiectare: arhitectura, structura de rezistenta, instalatii, drumuri.

 1. Due-dilligence, servicii de consultanta privind achiziționarea de terenuri pentru investiții. Analiza condiții urbanistice, de amplasare, geotehnice, energetice, de utilități, de acces, economice, restricții speciale.
 2. Asistenta pentru întocmirea temelor de proiectare
 3. Planuri urbanistice zonale și de detaliu (PUZ și PUD)
 4. Concept proiect: ilustrare tema de proiectare cu plan de amplasament, planuri niveluri cu rezolvare funcțională si schița structurala, vederi exterioare foto-realiste clădire generate in software BIM si de prezentare.
 5. Studii de fezabilitate si pre-fezabilitate: operațiuni specifice due-diligence, tema de proiectare, concept, parte economica concept.
 6. Studii de teren, geotehnice, topometrice, de trafic, istorice, etc.
 7. Documentații pentru obținerea tuturor avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism. Revizuirea documentațiilor la cererea autorităților avizatoare.
 8. Servicii de depunere de documentații si obținere certificat de urbanism, avize, autorizații de construire, autorizații de securitate la incendiu
 9. Documentații Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire
 10. Proiecte Tehnice si Detalii de execuție, Caiete de Sarcini, Cantități de Lucrări
 11. Prezentări pentru marketing si vânzări, interioare si exterioare, planimetrice si perspective.
 12. Asistenta tehnica a proiectantului in cursul execuției, la faze determinante, la ședințe de comandament sau la cerere

B. Expertiza in economia de energie si reducerea amprentei de carbon a clădirilor. Integram in proiectele de arhitectura si instalatii soluții tehnologice de ultima ora, dar si principii arhitecturale clasice foarte relevante in noul context energetic. Alegem dintre soluțiile disponibile pe cele care se potrivesc fiecărui proiect, pe baza de rezultate reale, din aplicări anterioare, nu pe baza de moda sau marketing.

C. Expertiza in securitate la incendiu. Documentații pentru obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu. Pentru clădiri vechi: relevee, scenariu de securitate la incendiu, masuri de intervenție, asistenta in aplicare masuri, verificare aplicare, depunere documentație la ISU, prezenta la inspecție, integrare observații inspector in documentație si depunere completări.

D. Proiecte clădiri cu proces tehnologic complex, industriale, energetice, transport, securitate si altele. Arhitecți cu experiența in coordonare cu proiectanții de tehnologie. Expertiza in asamblare zone tehnologice diverse in același proiect. Domenii industriale de activitate foarte diverse: curierat, construcția de autoturisme si subansamble, mase plastice, coloranți, confecții piele, prelucrarea cârnii, panificație, materiale de construcții, farmaceutica si altele.

E. Intervenții – reabilitări, consolidări, recompartimentări, extinderi, supraetajări - asupra clădirilor vechi, inclusiv monumente de arhitectura, clădiri cu decorații complexe, in diverse stadii de degradare

F. Oferta integrata proiectare si execuție, oferite împreuna cu parteneri de încredere. Soluție care se pretează la proiecte industriale simple însoțite de te teme de proiectare foarte clare si detaliate, sau la proiecte complexe care beneficiază de studii de fezabilitate foarte bine întocmite.

G. Proiectare exclusiv BIM pentru arhitectură și rezistentă, utilizând Nemetschek Allplan si Autodesk Advanced Steel. Instalatii BIM la cerere. Disponibilitate model BIM pentru referința in exploatarea clădirilor si in intervenții ulterioare.


Clienții noștri