Agrozootehnie
Avicarvil | Abator păsări
jud. Vâlcea, comuna Frâncesti | P+1E | 15,000mp | Proiectant General | 2020 | in curs de autorizare